เป็น Application ที่ใช้ในการดูข้อมูลส่วนตัวของได้ทุกที่ทุกเวลา Update แบบ Realtime รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรได้ทันที